OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - FAQ

Der kan altid opstå spørgsmål – og nogle af svarene finder du måske herunder.
Ellers er du altid velkommen til at ringe, skrive eller bruge kontaktformularen nederst på siden.

Hvor lang tid kan en drone flyve?

Alt efter hvordan vind- og vejrforholdene er, ligger flyvetiden på et enkelt batteri på cirka 20-25 min. Der medbringes altid flere batterier, så der er mulighed for at skifte, og fortsætte optagelserne hvis nødvendigt.

Skal man have tilladelse til at flyve med drone?

Det kræver et dronebevis udstedt af Trafik- Bygge og Boligstyrelsen, hvis man skal flyve i bymæssig bebyggelse. Dette kan fås ved at tage et kursus hos et af styrelsen godkendt uddannelsessted og afslutte med en bestået prøve. Hver eneste flyvning skal derudover være i professionelt øjemed (erhvervsmæssigt) og anmeldes til den lokale politikreds mindst 24 timer før flyvning. Alle droner skal registreres til virksomheden på virk.dk og registreringsnummer samt kontaktoplysninger skal sættes på dronerne. Desuden kræves en lovpligtig ansvarsforsikring. Alt dette har nicolaisen IT.

Hvis du ejer en drone som privatperson, skal du tage et dronetegn (gratis), herefter registrere dig som droneejer og derefter må du så kun flyve UDEN for bymæssig bebyggelse. Bymæssig bebyggelse defineres som “…et område der i væsentlig grad bruges til beboelse, erhverv eller rekreative formål, eksempelvis sportshaller, sommerhusområder, beboede campingpladser, og bebyggede industri- og havneområder. Parker, strande eller andre rekreative områder, der ligger indenfor, integreret med eller i umiddelbar tilknytning til bymæssigt område, betragtes også som bymæssigt område, da disse typisk har kort afstand til befærdede veje og bygninger, og befærdes af mange mennesker…”.

Herudover er der rigtig mange naturområder hvor man heller ikke må flyve, med mindre man har en særlig tilladelse og/eller et professionelt formål.

Du kan læse mere om alle reglerne her.

Må jeg gerne være hjemme når optagelsen finder sted?

Ja, flyvningen kan planlægges, således at du kan være hjemme på din bopæl. Det er ikke et krav, at der er nogen hjemme, når der optages, men hvis du ønsker at være hjemme, er du velkommen til det. Hvis formålet med at være til stede er, at du ønsker, at der skal optages fra forskellige vinkler, højder osv., så anbefaler vi, at du vælger kreativ pakken.

Kan jeg bede om at der bliver optaget når vejret er godt og solen skinner?

Ja, sådan et hensyn kan godt tages, men det kan forlænge tiden til opgaven kan udføres. Er der lavet en aftale om et tidspunkt ud fra en vejrudsigt, og vejret ikke bliver så solrigt som forventet og optagelsen dermed aflyses, så bookes der er ny aftale. Hvis kravet er, at der skal være høj blå, skyfri himmel, så er der ikke mange dage i løbet af et år, hvor der kan optages.

Kan I flyve over vand?

Ja, det kan godt lade sig gøre. Afhængigt af forholdene kan det medføre en forøget risiko, og der kan derfor forekomme ekstra udgifter hvis der skal flyves over vand. Det vil være en konkret vurdering på den enkelte opgave.

Jeg er bekymret for at naboen ikke synes om at der bliver fløjet med drone i nærheden af hans ejendom - hvad gør vi?

Vi oplever med mellemrum at enkelte naboer er nervøse, bekymrede eller måske endda bange, hvis der flyves med drone i nærheden af deres ejendom. Vi sørger for, eventuelt i samarbejde med kunden, at orientere nærmeste naboer enten personligt eller via flyers inden selve flyvningen, så der forklares hvorfor der flyves i området. Flyeren fortæller også, at vi ikke flyver for at genere dem, og at der ikke ”kigges” ind af vinduer og lignende. Vi er der udelukkende for at lave et professionelt stykke arbejde, og hvad der foregår i andres haver og bag vinduer, er på ingen måde interessant og helt irrelevant i forhold til opgaven. Under alle omstændigheder gælder reglerne for krænkelse af privatlivets fred også for dronepiloter, som den gør for alle andre.

Hvor lang tid går der, før jeg får mine optagelser?

Det kommer an på flere ting. Hvis du forlanger, at vi skal optage i godt vejr med solskin, så kan der gå noget tid, før lejligheden byder sig. Hvis optagelsen skal foregå et godt stykke fra vores adresse, og kravet er solskin, så køres der kun ud på lokationen, når der er stor garanti for solskin. Er kravet ikke nødvendigvis solskin, skal der stadigvæk tages hensyn til vind og regn. Der optages ikke når der er decideret dårligt vejr med meget mørke skyer, men høje tynde skyer er intet problem.

Når først optagelserne er lavet, så går der som regel ikke mere end 1-2 hverdage før fotos og videoer er klar. Har du bestilt redigering af video og billeder kan der gå ca. 5 hverdage, før dit materiale er klar.

Kontaktinformation

nicolaisen IT v/Brian Nicolaisen
Hjortevej 2 · 6300 Gråsten

CVR-nr.: 37428051

T: +45 3222 1182
E: info@nicolaisen.dk

Betalingsoplysninger

Jyske Bank A/S
Reg.nr.: 7257 Konto: 0001350239

Betal med bankoverførsel, VISA eller MasterCard

Generelle oplysninger

Hvad kan jeg hjælpe med?

Følg os på Facebook Følg os på YouTube Følg os på YouTube

Serviceydelser

Hjemmesider, webdesign, hosting
Drone flyvning, foto/video optagelser
Netværk, servere, klienter, IT-support
Exchange, Skype for Business
Azure, Office 365, PowerShell
Grafisk arbejde, videoredigering

Godkendt af Trafikstyrelsen


© 2016-2018 nicolaisen IT | www.nicolaisen.dk
Alle rettigheder forbeholdt