DRONE OPGAVER

Vil du gerne have nogle anderledes billeder af din virksomhed eller et udført stykke arbejde, kan vi tage unikke billeder fra luften ved hjælp af en drone med kamera. Det kan også være at du vil supplere et arrangement med optagelser fra luften. Eller måske skal din hjemmeside eller Facebook profil have en unik cover video. Ejendomsmæglere kan  benytte drone optagelser til at supplere specielle boliger med unikke fotos taget fra særlige højder eller vinkler for at fremhæve boligens beliggenhed eller areal. Boligforeninger, landbrug og boligejere kan slippe for at opstille stilladser eller bestille kraner for besigtigelse af tage, tagrender, ovenlysvinduer eller andre svært tilgængelige bygningsdele.

Der er kort sagt mange muligheder, hvor en drone med kamera kan benyttes hurtigt og effektivt – det er næsten kun fantasien der sætter grænsen. Herunder kan du se nogle eksempler på, hvad der kan lade sig gøre med en drone.

Event - vielse på strand

Events

Dit bryllup, sportsarrangement eller andet event set fra luften

U

Inspektion

Inspektion af bygninger, vindmøller, master, broer. Dokumentér rust, maling, wire, tage, tagrender osv.

Inspektion - bagside af vindmølle

Erhverv

Virksomhed, byggeproces eller udstykning præsenteret fra luften

Ejendomsmægler

Unik præsentation af ejendom med foto eller video fra luften kan betyde hurtigere salg

Ejendomsmægler - præsentation af ejendom

Landbrug

Find våde områder og misvækst. Overvåg skov, dyrehold og vandløb

Forsikringsskader

Dokumentation af stormskader på f.eks. bygninger eller skov for hurtigere skadesvurdering

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD

3D MODELLERING

En helt anden mulighed er at få lavet en 3D model af et areal – f.eks. en mark. Nedenfor kan du se et eksempel på en 3D model af en mark der kan hjælpe med at spotte niveauforskelle og huller. Det kunne også være til inspektion af hvor der mangler gødning eller til optælling af vildt eller kreaturer. Klik og drej modellen, scroll for at zoome og højreklik for at flytte rundt. (Kræver WebGL).

PRISER

Vi laver mange forskellige typer opgaver, og prisen på det færdige arbejde vil ofte variere, alt efter kundens ønsker og behov til optagelsen og det leverede produkt. Hvert job er således unikt, og der er mange faktorer der kan påvirke prisen. For at give den bedst mulige pris på optagelser med drone, foretrækker vi derfor, at give individuelle tilbud efter at have fået alle detaljer eller talt med kunden om opgaven.

Der er mange der har spurgt om, hvad det koster at tage billeder og video af deres ejendom, bil, båd eller noget helt fjerde. Herunder finder du derfor nogle standard priser på fotografering og optagelse af eksempelvis landejendomme og private boliger. Der er to standard pakker, én kun med foto og én med både foto og video og til sidst en kreativ pakke, som er tiltænkt de kunder, der i større eller mindre grad, selv gerne vil være med i processen omkring optagelse og redigering af foto og video. Standard pakkerne omfatter kørsel til adresse i enten Sønderborg Kommune eller Åbenrå Kommune, ca. 30 minutters flyvning på adressen og derudover er afsat 30 minutter til redigering af fotos og 1 time til redigering af video.

Ønsker du som kunde at der skal arbejdes yderligere med redigering eller har du andre specielle behov (fx optagelse og redigering i 4K), kan det enten tilkøbes eller du kan vælge kreativ pakken.

For andre typer opgaver eller ønsker, så skriv, ring eller brug formularen eller chatten nederst på siden.

FOTO PAKKE

5-10 Fotos
Ingen video

Transport til adressen (se ovenfor). Flyvning på adressen hvor der tages 10-15 fotos, hvoraf 5-10 fotos vælges ud og redigeres. Alle fotos leveres i dropbox eller tilsvarende sky-løsning i høj og lav opløsning.

FOTO OG VIDEO PAKKE

5-10 Fotos
Video i fuld HD

Transport til adressen (se ovenfor). Flyvning på adressen hvor der tages 10–20 fotos, hvoraf 5-10 fotos vælges ud og redigeres. Færdig video på ca. 1 minut i fuld HD. Alle fotos og video leveres i dropbox eller tilsvarende sky-løsning i høj og lav opløsning.

j

KREATIV PAKKE

For kunder der vil
være med i processen

Kreativ pakken er for dem der gerne selv vil være med til at bestemme hvordan det færdige produkt skal se ud. Her kan du selv bestemme om der kun skal optages video, eller både foto og video. Du kan også bestemme fra hvilken højde og position der skal optages. Det samme gælder i forhold til redigerings-processen. Afregning sker efter den tid der bruges på opgaven.

PRISER, TILKØB OG PRAKTISK INFO

Produkt

Foto standard pakke

Foto og video standard pakke

Kreativ pakke, du er med i hele processen

Optagelse og redigering i 4K, pr. minut redigeret

Materiale tilsendt på USB-nøgle (16GB Kingston)

Flyvning on-site pr. time (afregnes pr. påbegyndt kvarter)

Redigering pr. time (afregnet pr. påbegyndt kvarter)

Tillæg i weekend og på helligdage (med mindre andet er aftalt)

Kørsel, kreativ pakke og uden for Sønderborg/Åbenrå Kommune

Pris

kr. 1.600,-

kr. 2.000,-

forbrugsafregnet

Kr. 300,-

kr. 100,-

kr. 1.500,-

kr. 600,-

+ 25%

kr. 3,50/km + tidsforbrug

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - FAQ

Der kan altid opstå spørgsmål – og nogle af svarene finder du måske herunder.
Ellers er du altid velkommen til at ringe, skrive eller bruge kontaktformularen nederst på siden.

Hvor lang tid kan en drone flyve?

Alt efter hvordan vind- og vejrforholdene er, ligger flyvetiden på et enkelt batteri på cirka 20-25 min. Der medbringes altid flere batterier, så der er mulighed for at skifte, og fortsætte optagelserne hvis nødvendigt.

Skal man have tilladelse til at flyve med drone?

Det kræver et dronebevis udstedt af Trafik- Bygge og Boligstyrelsen, hvis man skal flyve i bymæssig bebyggelse. Dette kan fås ved at tage et kursus hos et af styrelsen godkendt uddannelsessted og afslutte med en bestået prøve. Hver eneste flyvning skal derudover være i professionelt øjemed (erhvervsmæssigt) og anmeldes til den lokale politikreds mindst 24 timer før flyvning. Alle droner skal registreres til virksomheden på virk.dk og registreringsnummer samt kontaktoplysninger skal sættes på dronerne. Desuden kræves en lovpligtig ansvarsforsikring. Alt dette har nicolaisen IT.

Hvis du ejer en drone som privatperson, skal du tage et dronetegn (gratis), herefter registrere dig som droneejer og derefter må du så kun flyve UDEN for bymæssig bebyggelse. Bymæssig bebyggelse defineres som “…et område der i væsentlig grad bruges til beboelse, erhverv eller rekreative formål, eksempelvis sportshaller, sommerhusområder, beboede campingpladser, og bebyggede industri- og havneområder. Parker, strande eller andre rekreative områder, der ligger indenfor, integreret med eller i umiddelbar tilknytning til bymæssigt område, betragtes også som bymæssigt område, da disse typisk har kort afstand til befærdede veje og bygninger, og befærdes af mange mennesker…”.

Herudover er der rigtig mange naturområder hvor man heller ikke må flyve, med mindre man har en særlig tilladelse og/eller et professionelt formål.

Du kan læse mere om alle reglerne her.

Må jeg gerne være hjemme når optagelsen finder sted?

Ja, flyvningen kan planlægges, således at du kan være hjemme på din bopæl. Det er ikke et krav, at der er nogen hjemme, når der optages, men hvis du ønsker at være hjemme, er du velkommen til det. Hvis formålet med at være til stede er, at du ønsker, at der skal optages fra forskellige vinkler, højder osv., så anbefaler vi, at du vælger kreativ pakken.

Kan jeg bede om at der bliver optaget når vejret er godt og solen skinner?

Ja, sådan et hensyn kan godt tages, men det kan forlænge tiden til opgaven kan udføres. Er der lavet en aftale om et tidspunkt ud fra en vejrudsigt, og vejret ikke bliver så solrigt som forventet og optagelsen dermed aflyses, så bookes der er ny aftale. Hvis kravet er, at der skal være høj blå, skyfri himmel, så er der ikke mange dage i løbet af et år, hvor der kan optages.

Kan I flyve over vand?

Ja, det kan godt lade sig gøre. Afhængigt af forholdene kan det medføre en forøget risiko, og der kan derfor forekomme ekstra udgifter hvis der skal flyves over vand. Det vil være en konkret vurdering på den enkelte opgave.

Jeg er bekymret for at naboen ikke synes om at der bliver fløjet med drone i nærheden af hans ejendom - hvad gør vi?

Vi oplever med mellemrum at enkelte naboer er nervøse, bekymrede eller måske endda bange, hvis der flyves med drone i nærheden af deres ejendom. Vi sørger for, eventuelt i samarbejde med kunden, at orientere nærmeste naboer enten personligt eller via flyers inden selve flyvningen, så der forklares hvorfor der flyves i området. Flyeren fortæller også, at vi ikke flyver for at genere dem, og at der ikke ”kigges” ind af vinduer og lignende. Vi er der udelukkende for at lave et professionelt stykke arbejde, og hvad der foregår i andres haver og bag vinduer, er på ingen måde interessant og helt irrelevant i forhold til opgaven. Under alle omstændigheder gælder reglerne for krænkelse af privatlivets fred også for dronepiloter, som den gør for alle andre.

Hvor lang tid går der, før jeg får mine optagelser?

Det kommer an på flere ting. Hvis du forlanger, at vi skal optage i godt vejr med solskin, så kan der gå noget tid, før lejligheden byder sig. Hvis optagelsen skal foregå et godt stykke fra vores adresse, og kravet er solskin, så køres der kun ud på lokationen, når der er stor garanti for solskin. Er kravet ikke nødvendigvis solskin, skal der stadigvæk tages hensyn til vind og regn. Der optages ikke når der er decideret dårligt vejr med meget mørke skyer, men høje tynde skyer er intet problem.

Når først optagelserne er lavet, så går der som regel ikke mere end 1-2 hverdage før fotos og videoer er klar. Har du bestilt redigering af video og billeder kan der gå ca. 5 hverdage, før dit materiale er klar.

Hvis jeg bestiller kreativ pakken, er den så dyrere end standard pakken?

Ikke nødvendigvis – det kommer an på flere ting. I kreativ pakken får du nemlig nøjagtig, hvad du betaler for. Hvis du f.eks. selv vil redigere foto og video efterfølgende, fordi du kan finde du af det, så vil det sikkert bliver billigere med en kreativ pakke. Du betaler kort og godt for den tid der bruges. Du skal betale for tiden, der bruges på kørsel (også i Sønderborg og  Kommune). Derudover skal du betale en km-takst på kr. 3,50 pr. km. fra vores adresse og retur. Du skal betale for den tid, der bruges på redigering, som er kr. 600,- + moms pr. time, og du skal betale for den tid der bruges på stedet til at flyve og optage, og her er prisen kr. 1.500,- + moms. pr. time. Timeprisen udregnes altid pr. påbegyndt kvarter.

Et eksempel: Hvis der skal køres 30 km (2×15) og det tager en halv time, og det derefter tager 45 minutter minutter at optage, men du vil selv stå for efterfølgende redigering (udlevering af råmateriale), så vil prisen være:

Kørsel, km-takst: 30 x 3,50 = kr. 105,-
Kørsel, tidsforbrug: 0,5 time x 600,- = kr. 300,-
Optagelse, tidsforbrug: 0,75 time x 1.500,- = kr. 1.125,-
Samlet pris: kr. 1.530,- + moms.

Og standard pakken med 8-10 fotos og 1 minuts video i fuld HD koster kr. 2.000,- + moms

Omvendt kan det naturligvis også bliver dyrere end en standardpakke, hvis vi skal bruge 1 time på kørsel, 1,5 time på optagelser, og stå for den efterfølgende redigering med flere redigerings omgange. Hvis det så tager måske 3 timer at redigere færdigt, så bliver kreativ pakken naturligvis dyrere, end hvis man havde valgt en standard pakke. Til gengæld er du som kunde med i hele processen, og har en større indflydelse på det færdige produkt.

Share This