NICOLAISEN IT’s PRIVATLIVS- OG DATABESKYTTELSESPOLITIK

 

1. Indledning
Denne politik beskriver, hvorledes vi anvender cookies samt hvordan vi anvender og beskytter persondata. Politikken er desuden med til at sikre, at nicolaisen IT har kendskab til de love og regler, der gælder for anvendelsen af persondata.

Denne politik har til formål at opfylde kravene i artikel 13 i persondataforordningen som træder i kraft ultimo maj 2018.

Hvor der i politikken henvises til lovartikler refererer dette til persondataforordningen.

2. Generelt om behandling af persondata
Enhver behandling af persondata hos nicolaisen IT sker under henvisning til principperne om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed. Persondata indsamles alene til udtrykkeligt angivne og legitime formål, ligesom vi iagttager princippet om dataminimering. Vi tilstræber, at alle oplysninger er korrekte og ajourførte, ligesom principperne om opbevaringsbegrænsning, integritet og fortrolighed og ikke mindst ansvarlighed har høj prioritet.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata og denne privatlivspolitik, er du altid velkommen til at kontakte Brian Nicolaisen, der har det overordnede ansvar herfor i virksomheden.

3. Dataansvarlig
nicolaisen IT er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning på området.

Kontaktoplysninger:
nicolaisen IT
Hjortevej 2
6300 Gråsten
CVR-nummer: 37428051
Telefon: 3222 1182
E-mail: info@nicolaisen.dk
Hjemmeside: nicolaisen.dk

4. Behandlingsformål
Formålet med behandling af persondata kan være forskellige, men vil typisk være følgende:

 • IT-support
 • Gennemførelse af ordrer
 • Opfølgning på salg
 • Kommunikation i forbindelse med ordrer og forespørgsler
 • Sikring af brugeroplevelse og sikkerhed
 • Optimering af vores digitale løsninger
 • Give mulighed for at deltage i kundeundersøgelser, konkurrencer m.m. via digitale løsninger

5. Hvilke data indsamles
Vi anvender data om dig eller din virksomhed alene med det formål at kunne opfylde vores aftale med dig, samt for at gøre vores service bedre og sikre kvaliteten i vores produkter og tjenester. De persondata, vi behandler, omfatter:

5.1.1 Automatisk indsamlede data
Vi benytter digitale løsninger baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige brugeroplevelse. Analyse af klikstrøms data og cookies er eksempler på dette (f.eks. Google Analytics).

Alle besøg til en digital løsning medfører, at der sendes oplysninger fra den computer og browser, du benytter, til en server. Det er via analyse af disse data, at vi optimerer de digitale løsninger. Data opsamles via tredjepart på vegne af os. Der kan opsamles data om din browser for at tilpasse vores system og foretage interne, marketingsrelaterede analyser baseret på din adfærd. Eksempler på data, der automatisk opsamles og benyttes til analyse samt statistiske formål er:

 • Dato og tidspunkt for besøg
 • De sider der besøges i løsningen
 • IP-adressen du benytter
 • IP-adressens geografiske placering
 • Oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem osv.)
 • URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning)

nicolaisen IT er således dataansvarlig for de indsamlede data, og de indsamlede data bliver ikke videregivet, medmindre der foreligger et samtykke eller der er tale om en retsligt krav.

Du kan læse mere om vores brug af cookies længere nede i politikken.

5.1.2 Oplysninger du selv afgiver
Vi noterer de oplysninger, du selv giver os i forbindelse med et fysisk besøg eller et besøg på vores hjemmeside, f.eks. via vores kontaktformular eller ved oprettelse på vores webshop.

Eksempler på data, som du aktivt afgiver, er altid almindelige persondata og aldrig personfølsomme data. Persondata du typisk afgiver omfatter firmanavn eller navn, fysisk adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Disse stammer oftest fra:

 • Oplysninger du deler med os via sociale medier som f.eks. Facebook
 • Oplysninger du har sendt os på e-mail
 • Oplysninger vi modtager fra dig i forbindelse med gennemførelsen af en ordre
 • Oplysninger du deler med os, når du deltager i undersøgelser, events eller konkurrencer

6. Behandlingsgrundlag
Persondata behandles hovedsagelig med hjemmel i artikel 6.1.b, idet behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontraktsretlige forpligtelser mellem nicolaisen IT og kunden.

Vi hverken opkræver, behandler eller opbevarer personfølsomme data.

7. Modtagere og videregivelse af persondata
Vi videregiver udelukkende persondata til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele disse, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan f.eks. være server hosting, analyse, betalingsløsninger, adressevalidering, regnskabsprogrammer og e-mail. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor os. Vi kontrollerer, at vores samarbejdspartnere indenfor databehandling overholder deres forpligtelser via databehandleraftaler mellem os og dem.

Vi indsamler aldrig persondata, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved kontakt og registrering, ordreafgivelse, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.

8. Opbevaringstid og slettepolitik
Vi gemmer oplysninger om dig eller dit firma, så længe vi har et legitimt og sagligt grundlag herfor, herunder så vi har mulighed for at betjene dig eller dit firma og den tilknyttede serviceaftale bedst muligt.

Som udgangspunkt vil alle persondata blive slettet efter 5 år efter afslutning af kundeforholdet, hvorved der menes sidste aktive transaktion.

Cookies slettes dog senest 12 måneder efter brug.

9. Indsigtsret, berigtigelse og sletning
Du har ret til at anmode om indsigt i forhold til de oplysninger, som vi behandler. De oplysninger, du kan anmode om er:

 • Om der behandles persondata
 • Hvilke persondata der behandles
 • Hvad formålet er med behandlingen
 • De berørte kategorier af persondata
 • Tidsrummet hvori de behandles og opbevares

Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig selv korrigeret uden unødig forsinkelse. Du må selv tage initiativet til en sådan berigtigelse.

Du kan ligeledes anmode om at blive slettet (”retten til at blive glemt”), dog først efter udløbet af vores lovgivningsmæssige opbevaringspligt i medfør af bogføringsloven. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

10. Dataportabilitet
Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at benytte din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

11. Samtykke
Hvor samtykke er nødvendigt som behandlingsgrundlag, skal vi kunne dokumentere, at der foreligger et sådant samtykke. Derfor kræver vi altid et samtykke enten skriftligt eller digitalt.

Et samtykke er en frivillig, specifik, informeret og utvetydig tilkendegivelse omkring behandling af personoplysninger. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og såfremt det er eneste behandlingsgrundlag, vil fremtidig behandling ophøre. Vores opbevaringspligt og opbevaringsret ændres dog ikke heraf.

Samtykket kan trækkes tilbage ved at rette henvendelse til os på de kontaktoplysninger, der er anført under pkt. 3.

12. Cookies
12.1 Hvad er cookies?
Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal, som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger en hjemmeside, der bruger cookies og de kan bruges til at holde styr på hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Samtidig bliver du bedt om at afgive dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

12.2 Cookie typer og formål
Formålet med cookies er at foretage trafikmåling og lette din brugeroplevelse af hjemmesiden. Hjemmesiden benytter således cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på hjemmesiden.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

12.3 Slet eller slå cookies fra i browseren
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan benytte.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Læs mere om sletning og håndtering her: http://minecookies.org/cookiehandtering

13. Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata på bedst mulig vis og har interne regler omkring informations- og IT-sikkerhed.

Vores interne sikkerhedsregler beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores data.

Hjemmesiden benytter SSL kryptering for at bevare fortroligheden og sikkerheden af de oplysninger og data der bliver overført mellem nicolaisen IT og dit udstyr.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud vil vi underrette om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, ligesom vi har en lovbestemt anmeldelsespligt.

14. Klager
Enhver registreret har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af persondata.

Klage sker ved henvendelse til
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
e-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefonnummer: 3319 3200

15. Version og opdatering
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i denne privatlivspolitk kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af persondata. Gør vi det, retter vi selvfølgelig datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig enten direkte besked eller udsender besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

Læs i øvrigt også vore generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Denne privatlivspolitik er senest ændret den 23. april 2018